0 0 €

Nákupný košík je prázdny

Najčastejšie otázky

Otázka 1: Aký výkon vložky zvoliť?

Odpoveď 1: Výkon zariadenia je potrebné čo najlepšie prispôsobiť tepelnej potrebe objektu. Priemerná tepelná potreba bežných domácností sa dnes pohybuje na úrovni od cca 3 kW do cca 5 kW (nízkoenergetické domy), cca 12 kW (novostavba či rekonštruovaný dom s obývateľnou plochou cca 180 m2). Tieto parametre sú samozrejme závislé od konštrukcie samotnej budovy. Presnú tepelnú  potrebu Vám oznámi Váš projektant, prípadne určí skúsený kachliar. 
Poddimenzovanie výkonu zariadenia bude mať za následok nedosiahnutie požadovanej tepelnej pohody a s tým spojené preťažovanie spotrebiča čo môže viesť k jeho poškodeniu, resp. zničeniu. Prebytok výkonu bude mať medzi iným za následok prekurovanie interiéru /tzv. tepelný diskomfort/ a s tým spojenú aj vyššiu spotrebu paliva.

Otázka 2: Ja chcem šetriť, preto si myslím, že stačí kúpiť lacnú vložku aby som zbytočne nenavyšoval vstupné náklady. Veď za peňažný rozdiel si potom môžem kúpiť viac paliva, či nie?

Odpoveď 2: Životnosť kvalitného, technologicky vybaveného diela sa môže pohybovať na úrovni aj viac ako 20 rokov. Preto je potrebné náklady rozpočítať na primeraný čas. V tomto prípade dokáže aj na prvý pohľad drahší spotrebič byť v konečnom súčte omnoho lacnejším. Navyše komfort prevádzky, bezpečnosť a samozrejme aj ekológia prevádzky sú na oveľa vyššej úrovni. Modelový prepočet si môžete pozrieť aj na našej stránke v rubrike "Krbové vložky" pri vložke Temporis alebo Taranis.
V tomto prípade dvojnásobne platí staré známe príslovie "Nie som taký bohatý aby som kupoval lacné veci".

Otázka 3: Ako postupovať pri výbere zariadenia?

Odpoveď 3: V prvom rade odporúčam odpovedať si na otázku "Čo očakávam od diela?". Už táto odpoveď nás vie nasmerovať, ktorým smerom sa uberať. Či Vám ide hlavne o ekonomickú stránku, alebo výlučne o dizajnovú záležitosť, alebo ako najčastejšie o spojenie oboch. Potom je potrebné zvážiť stavebnotechnické možnosti, teda čo je možné realizovať v danom mieste. Ďalším krokom by mal byť výber technológie (teplovzdušný , sálavý, kombinovaný, teplovodný projekt). Potom by mal prísť na rad výber zariadenia - srdca, motora diela. A napokon navrhnutie dizajnu, voľba materiálov, technický prepočet samotná realizácia. Keďže ako je vidieť je to ozaj komplexná vec, odporúčam Vám navštíviť odborníka, ktorý s Vami tieto záležitosti krok po kroku prejde.

 

Otázka 4: Počul som, že postaviť krb nie je žiaden problém a zvládnem to aj sám. Na internete nie je problém nájsť návod. Čo Vy na to?

Odpoveď 4: Stavba krbu je vysoko odborná a špeciálna činnosť, ktorú by mal vykonávať výlučne odborník. Bohužiaľ často sa objavujú názory, že na tom nie je nič ťažké. Osobne si myslím, že čím človek viac o danej problematike vie, tým skôr vyhľadá odborníka. Pri stavbe je potrebné vykonať množstvo špecifických úkonov. Od vyhodnotenia možností cez výber spotrebiča, technológie, vytvorenie dizajnu, voľbu materiálov, technický prepočet až po odbornú montáž, ktorá zabezpečí plnú funkčnosť diela a samozrejme i bezpečnosť. Treba si pripomenúť, že tieto zariadenia pracujú so skutočným ohňom, ktorý ako sa vraví je dobrý sluha, ale zlý pán. Odborná montáž je preto zárukou bezpečnosti a funkčnosti projektu. Mnoho ,, samokrbárov “ sa po realizácii borí z rôznymi problémami, ktoré často prehliadajú, pretože si nechcú priznať, že niekde spravili chybu. Nezriedka sa tieto diela po skúšobnej prevádzke stávajú už iba nefunkčnými monumentami a teda nenávratnou investíciou. Samozrejme nie každý čo sa považuje za krbára je aj odborník. Preto Vám odporúčam si pred zadaním požiadavky preveriť, či oslovený človek alebo firma spĺňajú požiadavky odborníka.

Otázka 5: Teplovzdušné systémy sú vraj prašné, vidieť to napríklad na začiernených mriežkách. Určite také nechceme. Čo nám poradíte?

Odpoveď 5: Je to akási neúplná, čiastočná pravda o tomto systéme. Zmena farby okolo mriežky môže mať niekoľko dôvodov. Jedným z nich môže byť nesprávne nadimenzovanie stavby, pri ktorej sa v rozvodoch môže vytvárať teplota vyššia ako je prípustné. To zapríčiňuje vypaľovanie prachových častíc a vznik žltých či hnedých fľakov okolo mriežok. Ďalším z dôvodov môže byť aj zadymovanie zapríčinené nesprávnym výberom zariadenia alebo jeho inštaláciou, neodbornou montážou rozvodov, zlou obsluhou zariadenia a pod. Kvalitný systém realizovaný odborníkom dokáže tieto faktory nielen že eliminovať, ale navyše môže fungovať aj ako domáca čistička vzduchu. Pri niektorých spotrebičoch sa ohrievaný vzduch prietokom okolo vložky dokáže na okamih zohriať na úroveň nad 130 °C. To zabezpečí, že mikroorganizmy a prachové mikročiastočky, ktoré prejdú týmto systémom budú zničené. Na výber však máte aj iné technológie napr. sálavé stavby, ktoré nepodporujú tvorbu prúdenia, prípadne teplovodné systémy.

Otázka 6: Známy mi vravel, že potrebujem 14 kW vložku. Ako je to s tými výkonmi?

Odpoveď 6: Často si ľudia myslia, že čím vyšší výkon vložky, tým je lepšia, pretože pri rovnakej dávke paliva odovzdá väčší výkon. Uvádzanie vysokých výkonových úrovní vložiek sa stalo v poslednej dobe dobrým marketingovým ťahom. Výkon zariadenia je potrebné prispôsobiť tepelnej potrebe objektu. Dovolím si Vám poukázať na pár faktov spojených s otázkou výkonu. Výkony vložiek sa uvádzajú v dvoch úrovniach 

- nominálny výkon: a to priemer výkonu za dobu horenia nominálnej dávky zvyčajne 1 hodina 
- maximálny výkon: najvyšší výkon dosiahnutý v druhej tretine doby horenia nominálnej dávky 

Z toho vyplýva, že pre užívateľa je podstatný výkon nominálny. Avšak výkon je okrem toho úzko spojený s účinnosťou zariadenia. To znamená, že vysoký výkon dokážem s primeranou dávkou dosiahnuť aj vo obyčajnom plechovom sude. Jeho účinnosť však bude veľmi nízka a preto budú straty vysoké. Matematicky sa to dá vyjadriť nasledovne: Ak z 1 kg dreva získame výkon cca 4kW, potom na dosiahnutie výkonu 14 kW potrebujem 3,5 kg dreva za hodinu. To samozrejme platí pri účinnosti 100%. Ak však má zariadenie účinnosť 50% (dosahujú niektoré spotrebiče v reálnych podmienkach) bude potrebných na získanie výkonu 14 kW už 7 kg/hod. Špičkový spotrebič s reálnou účinnosťou 80% bude potrebovať cca 4,4 kg/hod. Preto odporúčam navštíviť odborníka, ktorý Vám spraví prepočet a navrhne primerané zariadenie pre Váš objekt.

Otázka 7: V čom sa odlišujú vložky, keď napokon vo všetkých horí predsa len oheň?

Odpoveď 7: Jednotlivé zariadenia sa samozrejme odlišujú nielen dizajnom ale aj technológiou, ktorou sú vybavené. Je veľmi dôležitá, pretože práve tento faktor najviac rozhoduje o našej spokojnosti, komforte prevádzky, ekonomickosti, bezpečnosti a v neposlednom rade aj ekologickom aspekte spotrebiča pri jeho prevádzke. Jednotlivý renomovaní výrobcovia ponúkajú rôzne technologické riešenia ako dosiahnuť čo najprijateľnejšie parametre svojich produktov. Nájdu sa však i takí výrobcovia, pre ktorých je najdôležitejším faktorom nízka cena.

Otázka 8: Aký je Váš názor na teplovodné krbové vložky?

Odpoveď 8: Filozofia krbu sa vývojom spoločnosti posunula do polohy alternatívneho a pri tom nezávislého zdroja tepla. Plnohodnotné teplovodné systémy majú určite svoje opodstatnenie v rámci riešenia niektorých technických podmienok. Ich veľkou nevýhodou však je, že tieto systémy strácajú svoju nezávislosť, keďže ich prevádzka je závislá na ďalších súčastiach systému (elektrická energia, čerpadlá, sondy, ventily, samotný systém rozvodu, ochladzovacia sústava s prívodom a odtokom vody, zásobníky a pod.) Pri zlyhaní niektorého z komponentov sa stávajú nepoužiteľné. Taktiež inštalácia a teda vstupné náklady sú samozrejme vzhľadom na zložitosť systému značne vyššie ako pri teplovzdušných systémoch.

V neposlednom rade je potrebné rátať aj s vyššími prevádzkovými nákladmi (možná až trojnásobná spotreba dreva), náročnejšia údržba a servis, menšia životnosť celého systému. Myslím si preto, že inštaláciu takéhoto systému je potrebné dôkladne zvážiť. V dnešnej dobe sú už na trhu dostupné aj zariadenia, ktoré dokážu spojiť výhody teplovzdušných a teplovodných systémov.

Otázka 9: Ako je to s prívodom vzduchu z exteriéru?

Odpoveď 9: Prívod vzduch z exteriéru je zaujímavá voľba. Takýto spotrebič pri prevádzke nebude odsávať z interiéru vzduch, ktorý dýchame. Dôležité však je aby spotrebič vybavený touto technológiou spĺňal aj požiadavku tesnosti! T.z. že po pripojení prívodu vzduchu z exteriéru pomocou špeciálnej príruby už nebude vložka nasávať žiaden vzduch z vnútra (napr. okolo dvierok, skla a pod.). V opačnom prípade tento systém nebude plnohodnotný. Pri produktoch SUPRA túto požiadavku spĺňajú všetky spotrebiče označené skratkou "in air".

Otázka 10: Musím používať len suché tvrdé drevo?

Odpoveď 10: Odpoveď znie v každom prípade áno. Vzhľadom na konštrukciu a technológiu spotrebičov v tejto oblasti je voľba paliva veľmi dôležitá. Odporúča sa používať tvrdé suché drevo s vlhkosťou do 20%. Túto vlhkosť drevo dosiahne po cca dvojročnom sušení vo vetranom suchom priestore. V prípade použitia nesprávneho paliva sa vystavujeme riziku vzniku nežiaducich následkov (zvýšené riziko zanesenia komína, zmena technických parametrov zariadenia, špinavé sklo, poškodenie spotrebiča apod.). Ako náhradné palivo odporúčam použiť drevené lisované brikety. Pre úplnosť dávam do pozornosti aj nasledujúci fakt. Pri dreve s vlhkosťou do 20% dokážeme z 1 kg získať cca 4 kWh energie. Pri dreve s vlhkosťou 60% sú to z 1 kg cca 2 kWh. Zvyšok energie sa použije na vysušenie dreva v spotrebiči.

Otázka 11: Dymí mi vložka. Čo s tým?

Odpoveď 11: Zadymovanie do priestoru je asi najčastejším problémom vyskytujúcim sa v praxi. V prvom rade si je potrebné uvedomiť, že za odťah spalín nie je zodpovedná krbová vložka, ale komínový systém, na ktorý je napojená. Príčin vzniku tohto javu môže byť niekoľko. I keď si to málokto pripustí, vo väčšine prípadov je na vine nesprávna obsluha spotrebiča. Je veľmi dôležité riadiť sa odporúčaniami výrobcu uvedenými v návode na obsluhu. Platí to najmä o procese prikladania paliva. Tu sa ukázalo, že v tejto fáze dochádza k najčastejšiemu porušeniu pravidiel prevádzky. Pri vložkách, ktoré nie sú konštruované na prevádzku s otvorenými dvierkami, sa nesmú tieto otvárať ak vo vložke horia plamene. Palivo prikladáme vždy až keď sa na rošte resp. na dne nachádza už len pahreba. Nemenej dôležitým faktorom je zladenie komínového systému s vložkou. Pokiaľ možno odporúčam komín vyberať ku vložke a nie naopak. V prípade, že už komín máte, každopádne je potrebné poradiť sa s odborníkom o tom, ktorý spotrebič je doň možné napojiť. Nesprávna funkcia komínového systému môže mať niekoľko príčin. Ak máte podozrenie na tento problém, odporúčam kontaktovať odborníka. V neposlednom rade je často porušované odporúčanie o vhodnosti paliva. O tomto sa viac dočítate v predchádzajúcej otázke.

Otázka 12: Pri vložkách na Vašej stránke som nenašiel údaje o účinnosti. Prečo?

Odpoveď 12: Správny postreh. Tieto údaje sa v poslednej dobe stali veľmi obľúbenou (a často bohužiaľ aj zneužívanou) marketingovou praktikou. Za všetko hovoria parametre uvádzané pri produktoch niektorých výrobcov, kde vysoké hodnoty účinnosti sú uvádzané v širokom výkonovom spektre a pri rovnakej dávke paliva (napr. účinnosť 85% pri regulovanom výkone 6 – 18kW a dávke paliva 3,5 kg). Takéto údaje nie sú úplné a často môžu klienta zavádzať. Uvedené tri parametre spolu totiž úzko súvisia (dávka paliva, výkon, účinnosť) a zmena jedného z nich zvyčajne vyvolá aj zmenu iného. Produkt s takýmito parametrami si dovolím tvrdiť neexistuje. Je samozrejme nemožné, aby si samotný klient v praxi overil správnosť prezentovaných údajov. Výrobca zariadení SUPRA patrí medzi európskych lídrov v rámci technológií, a zároveň vyvíja svoje spotrebičov tak, aby spĺňali aj najprísnejšie normy. Taktiež Vám ako jeden z mála výrobcov garantuje, že akýkoľvek spotrebič SUPRA zakúpený kdekoľvek na svete dosiahne parametre uvedené v jeho technickom liste / v návode. To znamená, že výrobky sú testované a certifikované bez nasledovných, dodatočných úprav či zmien pred uvedením do predaja a údaje sa klientovi nepodávajú skreslené. Výrobca SUPRA garantuje účinnosť svojich zariadení v rozmedzí minimálne nad 70% až do 85%. Pre úplnosť treba dodať, že tento údaj hovorí o tom, aká časť z vloženého paliva sa spracuje (spáli) a aká časť ostane nevyužitá vo forme emisií alebo popola. Nehovorí nič o tom, koľko tepla ostane v interiéri a koľko ,,vyletí” von komínom! Čo je však dôležitejšie, veľká časť užívateľov SUPRA Vám aj bez meraní a testov potvrdí, že v praxi spotrebiče SUPRA ,,kúria” naozaj omnoho lepšie ako iné produkty a navyše s výrazne nižšou spotrebou.

Otázka 13: V čom sú vložky SUPRA podľa Vás výnimočné v porovnaní s inými?

Odpoveď 13: Veľmi dobrá otázka. V prvom rade je potrebné povedať, že výrobca SUPRA v rámci svojej vyše 135-ročnej histórie venoval a venuje vývoju svojich produktov veľkú pozornosť. Prvú patentovanú klasickú uzavretú krbovú vložku uviedol na trh už v 70-tych rokoch minulého storočia! Medzičasom sa prostredníctvom svojich patentovaných technológií stal lídrom v oblasti technológie krbových systémov a ako jeden z prvých ponúka už vyše dvoch rokov aj zariadenia, ktoré spĺňajú sprísnené emisné normy platné od roku 2015! V súčasnosti vo vývojových kanceláriách pracuje okolo 20 špičkových inžinierov. Supra ako jediný výrobca pred uvedením nového produktu na trh testuje zariadenie pri 90 dňovom non-stop záťažovom teste. Pri ňom sa spotrebiče dostávajú až na hranicu svojich konštrukčných možností. Takýto test sa potom priebežne opakuje, aby bola zaručená kontrola a kvalita výrobkov. Najdôležitejším faktorom však je, že zariadenia SUPRA sú navrhované zvnútra von, kde najpodstatnejšou je technológia. To, že značka SUPRA je vo svete synonymom kvality a prestíže hovorí aj fakt, že tieto výrobky sú žiadané aj známymi osobnosťami či organizáciami ako napr. herec Alain Delon, španielsky kráľovský palác, japonský cisári Hirohito, Akihito, ruský prezident a iní. Za zmienku určite stojí aj americký Biely dom kde spomedzi niekoľkých desiatok krbov je ako jediný z Európy práve krb vyrobený v SUPRE.

Otázka 14: Niektorí výrobcovia ponúkajú vložky s horením až 12 hodín. Máte takéto niečo v ponuke aj Vy?

Odpoveď 14: Tu je potrebné uviesť veci na správnu mieru. Je mnoho spôsobov ako zaujať zákazníka. Niekedy aj možno nie celkom presným pojmom. Z fyzikálneho hľadiska je drevo pri plnom prísune vzduchu schopné horieť viditeľným plameňom asi 1 hodinu a 15 minút. Pomocou kvalitnej technológie, kedy dokážeme presne riadiť prívod vzduchu, je možné čiastočne tento interval predĺžiť. Vtedy sa nespaľuje celá dávka naraz, ale postupne. V každom prípade je viac menej takmer nereálne prekročiť limit necelé 2 hodiny viditeľného plameňa bez priloženia. Existujú však zariadenia, ktoré svojou konštrukciou umožňujú udržať v ohnisku žiar aj niekoľko hodín a tým počas celej tejto doby odovzdávať určitý výkon (vykurovať). Táto schopnosť sa testuje na základe normy EN 13229 pre krbové vložky a vstavané spotrebiče na vykurovanie. Takéto spotrebiče pri SUPRE označujeme pojmom ,,Maximálna autonómia” (schopnosť spotrebiča udržať žiar po dobu min. 10 hodín). Na dosiahnutie tohoto efektu má ale zásadný vplyv niekoľko dôležitých faktorov. Sú nimi kvalita a druh paliva, stav a parametre komínového systému a samozrejme spôsob obsluhy a prevádzky zariadenia.