Školenie GRENA

Veľmi zaujímavé školenie sme spolu s partnermi Storms s. r. o. absolvovali na sklonku mája 2016 priamo vo výrobe firmy GRENA. V spoločnosti zaoberajúcou sa okrem iného aj produkciou izolačných vermikulitových dosiek novej generácie sme si najprv vypočuli zaujímavú prednášku o tu vyrábaných izolačných doskách a tiež o novinkách ako sú sálavé dosky GRENATHERM. Potom nás nesmierne prínosnou prednáškou o izolovaní a izoláciách ako takých zaujal súdny znalec a kachliar celým srdcom v jednej osobe pán Pešek. Po tejto informačnej explózii sme si počas odborného výkladu napokon pozreli aj proces výroby izolačných dosák GRENAISOL a GRENALIGHT v praxi. Krátka prechádzka výrobnými priestormi nás občerstvila a mohli sme sa hneď pustiť do naberania praktických skúseností pri spracovaní a aplikácii omietok SILATERM. Zlatým bodom programu sa ale nakoniec stala spoločná výroba necelé dva metre vysokej figuríny z dosák GRENAISOL. Keďže ruku k dielu priložili všetci zúčastnení ,,socha" bola čoskoro hotová a po odovzdaní certifikátov a upomienkových predmetov sme sa už presunuli na exkurziu spojenú s degustáciou do miestneho historického pivovaru. Po náročnom, avšak príjemnom dni, sme si všetci za prítomnosti výbornej nálady v reštaurácii na brehu pokojného jazierka pochutili na miestnych kulinárskych špecialitách. Na záver sme my ako aj naši partneri mohli len skonštatovať, že i toto školenie patrilo jednoznačne do kategórie absolútne vydarených. Za to ďakujeme predovšetkým našim hostiteľom z firmy GRENA a samozrejme našim partnerom a skvelým priateľom kachliarom zo Slovenska. Tešíme sa na budúce!

Používaním tohto webu súhlasíte s pravidlami na ochranu osobných údajov a používaním cookies. Ako tento web nakladá s údajmi a viac o cookies nájdete na stránkecookies a podmienky používania.