0 0 €

Nákupný košík je prázdny

REGULÁTOR ŤAHU

Kutzner + Weber GmbH

Inovácia - Životné prostredie – Ľudia

 

S našimi produktmi pre energetiku a techniku spaľovania, pomáhame našim zákazníkom dosiahnuť aby ich systém bol bezpečný, energeticky úsporný a komfortný. Požiadavky na udržateľnosť životného prostredia, nákladovej efektívnosti a funkčnosti sa neustále menia a my sa snažíme tieto výzvy napĺňať. Toto je cieľom našej spoločnosti.

Inováciám sa venujeme už 80 rokov. V oblasti vedy a výskumu spolupracujeme s poprednými partnermi v tejto problematike. Kutzner + Weber produkty veľkého formátu a koncepty orientované na riešenie problémov robia dojem na zákazníkov po celom svete. "Dobrú hodnotu" chápeme ako štandard pre naše komponenty a preto sa sústredíme na kvalitu, efektívnosť a trvácnosť. Objavte nové možnosti so širokým rozsahom služieb pre Vás v našom cenníku. Tu nájdete trendové riešenia ako inovatívny komínový ventilátor DIAJEKT, prvý regulátor ťahu pre exteriérové použitie, motorom poháňané dvojité klapky alebo nové syntetické tlmiče.

Nechajte sa inšpirovať!

 

Rolf Wagenfeld

Riaditeľ Kutzner + Weber GmbH

 

Prečo použiť regulátor ťahu?

Dimenzovanie spalinového systému a komínov závisí od pripojených zariadení. Napriek tomu výsledná efektívnosť spaľovacieho systému podlieha prirodzenému kolísaniu teploty, zmenám ročných období a počasia. Preto aby bola garantovaná bezpečná prevádzka, spaľovacie systémy sú navrhnuté na predpokladanú vonkajšiu teplotu 15° C (podľa EN 13384).Počas vykurovacej sezóny keď je systém najviac využitý, nepriaznivý pokles teploty môže spôsobiť nadmerný podtlak (ťah) v systéme. Výsledkom je nehospodárne spaľovanie. Znižuje sa efektívnosť a zvyšuje sa spotreba paliva. Regulátor ťahu obmedzí podtlak (ťah) na hodnotu ktorá je pre zariadenie najvhodnejšia.

 

Tlak vzduchu

Tlak vzduchu na ľubovoľnom mieste zemskej atmosféry nazývame hydrostatický tlak vzduchu. Tento tlak sa rovná váhe vzdušného stĺpca nad zemským povrchom alebo objektom, ktorý na ňom stojí. Tlak vzduchu priamo ovplyvňuje podtlak (ťah) v komíne. Čím nižší je tlak vzduchu, tým vyšší je ťah v komíne. Tlak vzduchu závisí od miesta (napr. v horách je nižší ako v blízkosti mora), času, počasia a ročného obdobia (v lete je vyšší ako v zime). To znamená, že rozdiel tlaku vzduchu medzi dňom v apríli so škaredým počasím a dňom v septembri s pekným počasím môže byť do 90 hPa.

 

Riešenie

Regulátory ťahu, tiež nazývané zariadenia sekundárneho vzduchu v DIN 4795, sú mechanické alebo motorom poháňané komponenty, ktoré vytvárajú stabilné podmienky podtlaku v systéme spalín. Akonáhle ťah v komíne prekročí optimálnu hodnotu, klapka regulátora ťahu sa otvorí a dodá ďalší vzduch do systému, čím obmedzí podtlak (ťah). Akonáhle je dosiahnutá nastavená hodnota, klapka sa opäť uzavrie. Tento proces je jednoduchý a efektívny a zabezpečuje stabilné spaľovanie s merateľnými úsporami energie. Investícia do regulátora ťahu sa vráti za krátky čas a ponúka jednoduché možnosti ako ušetriť na kúrení ako v súkromí tak aj v priemysle. Ďalší dôvod inštalácie regulátora ťahu je, že stabilné spaľovanie znižuje emisie znečisťujúcich látok.

 

Odporúčania pre montáž regulátorov ťahu

Zariadenia sekundárneho vzduchu by mali byť vo všeobecnosti umiestnené len v tej istej miestnosti ako krb alebo v susedných miestnostiach, ktoré dodávajú spaľovací vzduch pre krb. V systéme niekoľkých krbov musia byť zariadenia sekundárneho vzduchu nainštalované iba ak sú všetky krby v jednej miestnosti. Dôvod prečo musia byť zariadenia sekundárneho vzduchu umiestnené v tej istej miestnosti ako krb je zabezpečenie riadneho fungovania (rovnaké tlakové podmienky pre krb a zariadenie sekundárneho vzduchu) a požiarnej bezpečnosti. Jediná výnimka sa vzťahuje na plynové krby s horákmi so zapaľovaním bez ventilátora a nominálna vykurovacia schopnosť na spoločnom komíne je nie viac ako 30kW.

 

Pri výbere miesta montáže, je potrebné vziať do úvahy, že regulátory ťahu musia byť umiestnené v oblasti "nulového bodu" spaľovacieho systému. Počas bežného používania krbu, nesmie byť na tomto mieste žiadny pretlak. Pri inštalácii na komínové napojenie je potrebné inštalovať reguláor za tlmič spalín alebo ohyb (napr. koleno). Ak je regulátor ťahu nainštalovaný na verejnom mieste, prosím zakryte ho mriežkou, aby sa predišlo k neoprávnenému nastaveniu. Zariadenia sekundárneho vzduchu vo zvislej časti spaľovacieho systému, ktoré sú pripojené na zariadenia na tuhé palivo, musia byť umiestnené min. 40 cm nad podstavcom. Podľa DIN 18160-1 je prípustné nainštalovať regulátor ťahu v komínovom napojení pre spotrebiče na tuhé palivo.

 

Regulátory ťahu pre spoločné komíny

V jednotlivých prípadoch a so súhlasom miestneho stavebného úradu je možné nainštalovať jeden regulátor ťahu v komíne napr. v pivnici, na ktorý je napojených niekoľko plynových spotrebičov (nie turbo), aby sa zabránilo nadmerným stratám alebo aj kvôli ventilácii. To si vyžaduje približne rovnaké tlakové podmienky medzi miestnosťami, kde sú umiestnené krby a regulátor ťahu. Predpokladá sa ak su miestnosti na rovnakej poveternostnej strane a s rovnakým prísunom vzduchu. Regulátor ťahu by nikdy nemal byť nainštalovaný v miestnostiach so vzduchovým zariadením (napr. sušička) alebo schodiskom.

 

Komínový odťahový ventilátor - DIA JEKT

Optimálne podmienky pre ťah Vášho komína

Výkonný DIAJEKT spoľahlivo a efektívne odvádza spaliny. Je presvedčivý v priemyselných aj komerčných zariadeniach. Okrem toho jeho atraktívny dizajn je ideálny pre rodinné domy a systémy ktoré vyčnievajú nad strechou. DIAJEKT je vhodný pre všetky druhy palív a zdrojov tepla so systémom odvodu spalín. Môže byť namontovaný na všetky bežné systémy z nerezovej ocele a murované komíny s adaptérom. DIAJEKT môže byť zapnutý iba v prípade potreby.

 

Výhody:

• Rieši problémy v systéme odvodu spalín
• Zaisťuje bezpečný ťah za nepriaznivých poveternostných podmienok
• Zaisťuje bezpečnú prevádzku systémov odvodu spalín s neefektívnym rozmerom
• Zvýšuje prevádzkovú bezpečnosť
• Optimalizuje spaľovanie v krbe
• Môže byť ovládaný rôznymi riadiacimi modulmi
• Špeciálny dizajn zaisťuje voľné odchod spalín v čase mimo prevádzky
• Elektrické súčasti nie sú v kontakte s agresívnymi a horúcimi spalinami
• Ventilátor komína má nízke nároky na údržbu
• Keď je prirodzený ťah komína dostatočný, môže byť bez rizka poškodenia ventilátor vypnutý, čím šetrí energiu

Ovládanie CFC 10

Plne automatické ovládanie pre maximálny komfort pri prevádzke komínového ventilátora. Zvlášť vhodné pre väčšie spaľovacie zariadenia. CFC 10 riadi a monitoruje nastavený tlak v systéme spalín a zaisťuje bezpečnú prevádzku spaľovacieho zariadenia. Ovládanie má vstupné a výstupné body pre dve kotolne. Požadovaný signál kotolne je používaný automaticky ako štartovný signál. Prípadne môže byť nastavená ako štartovný signál použitá aj prednastavená teplota. Je možné riadiť komínové ventilátory s výkonom až do 0.60kW (3A). Automatické nulové vyváženie hodnoty rozdielu snímača CFC 10 zaisťuje vyššiu bezpečnosť a presnosť ovládania.

Prejsť na produkt:

Regulátory komínového ťahu