Planika - inteligentný oheň

Planika - inteligentný oheň

Technológie a možnosti

 

Základné biokrby staršej technológie sú v podstate prevažne kovové nádrže tzv. horáky naplnené tekutým palivom, kde po manuálnom zapálení horia na jeho povrchu výpary. Problémom však je, že pri takomto type horáku nie je možné nijako spoľahlivo kontrolovať proces spaľovania, koncentráciu odparovaných plynov a kyslíka. Oheň je taktiež v priamom kontakte s palivom, čo v prípade prevrhnutia či obsluhy môže predstavovať zvýšené riziko. Pri niektorých typoch sa medzi palivo a oheň konštrukčne vkladá špeciálna nasiakavá látka, ktorá ma zabezpečiť lepšie horenie výparov resp. ich oddelenie od paliva samotného. Takéto ale i základné produkty sú najvhodnejšie pri použití v exteriéroch.

Najnovším a najideálnejším riešením pre použitie v interiéroch sú elektronicky ovládané biokrby. V tomto prípade sa palivo nedostáva do kontaktu s ohňom, ale horia výlučne výpary, ktoré sú na spaľovaciu rampu kontrolovane dopravované z výparníka. Navyše je proces sledovaný sústavou senzorov, ktoré okrem iného po celý čas analyzujú kvalitu spaľovania, emisie a napríklad aj polohu zariadenia. Ich bezpečnosť je natoľko vysoká, že niektoré majú aj certifikát s možnosťou inštalácie na jachty či lode. Obrovskou výhodou týchto sofistikovaných zariadení je tiež ich komfortná obsluha. Pre zapálenie, zhasnutie či nastavenie veľkosti plameňa postačí stlačiť tlačidlo ovládača, prípadne zadať pokyn cez smartfón alebo tablet. Ten zároveň slúži aj ako kontrolný a informačný panel čím máte krb množstvo paliva aj veľkosť plameňa v každej chvíli plne pod kontrolou. Elektronické biokrby s externou nádržou dokážu na jedno doplnenie fungovať až 30 hodín. Samozrejmosťou je plynulá regulácia výkonu, možnosť kontrolovaného zastavenia a spustenia v akomkoľvek okamihu prostredníctvom internetu aj na diaľku. Táto výhoda je často oceňovaná aj v hoteloch či reštauráciách kde je s obsluhou kozubov vždy problém. V porovnaní so základným biokrbom, kde sa zväčša výkon reguluje posunom klapky a teda uzavretím časti ohniska sa výkon elektronických biokrbov ovláda reguláciou produkcie výparov dopravených na spaľovaciu rampu. Argumentmi za sú určite aj vyššia kvalita spaľovania s krásnym zlatožltým plameňom, komfort obsluhy s absolútnou kontrolou a hlavne vysoká bezpečnosť.

 

Biokrb verzus klasický krb

 

Téma biokrbov je na pretrase čoraz častejšie tak medzi odbornou ako aj laickou verejnosťou. Ich výhody či nevýhody rozdeľujú ľudí na dva tábory. Neraz sú porovnávané s klasickými kozubami na drevo. Častými argumentmi za i proti sú zápach, ekonomika prevádzky či komfort obsluhy. Otázka je kedy a prečo siahnuť práve po alternatíve na bioalkohol.

Je všeobecne známe a prirodzené, že klasické krby na drevo potrebujú okrem iného pre svoju prevádzku komín. V mnohých prípadoch však takáto možnosť neexistuje a preto voľba biokrbu, je jedným z možných riešení. Nejedná sa však len o tento prípad. I pri stavbe nového obydlia, kde má krb plniť skôr ,,dizajnové“ nároky a kúrenie je povedzme až na druhej koľaji, môžete už len vynechaním stavby komína ušetriť nemalé finančné prostriedky. Celkovo inštalácia biokbu je v porovnaní s tým klasickým omnoho jednoduchšia, čo môže v konečnom dôsledku predstavovať istú úsporu investícií.

No siahnuť po nich môže byť ideálnou voľbou aj v iných prípadoch. Nie všetci sú totiž z rôznych dôvodov zástancami klasického paliva - dreva. Či už je to otázka jeho dostupnosti, prípravy, skladovania náročného na priestor, manipulácie s ním v domácnosti a pod. Aj v takejto situácii je voľba biokbu jednoznačnou výhodou. Vzhľadom na svoje nádrže dokážu biokrby bez problémov fungovať nepretržite aj niekoľko hodín, tie najlepšie nezriedka i 30.

Ďalším argumentom v prospech biokrbov môže byť aj inovatívny prístup k dizajnovým riešeniam. To poteší predovšetkým interiérových architektov, pretože sa im do rúk dostávajú prakticky neobmedzené možnosti ako prejaviť svoje originálne nápady. Umiestniť ich je môžné často i na miesta, ktoré by pri klasických kozuboch nepripadali do úvahy. Na trhu navyše nájdete aj množstvo typov, ktoré sú prenosné a potešia vás práve tam, kde sa rozhodnete byť.

Častou otázkou je tiež ekonomika prevádzky biokrbov v porovnaní s klasickými kozubmi na drevo. Na trhu je dostupné palivo bioalkohol od rôznych výrobcov v rôznych cenových kategóriách. V každom prípade platí, že najdôležitejšia je jeho kvalita.

 

Niečo navyše

 

V poslednej dobe sú niektoré typy biokrby využívané aj na prestavbu klasických otvorených či uzavretých kozubov, kedy klientovi už pôvodná technológia nevyhovuje. Razom sa z nepoužiteľného kozuba stane stredobod pozornosti.

 

Biokrby a kúrenie?

 

Aj keď zanedbateľné nie sú ani výkonové parametre biokrbov, napr. ohnisko s dĺžkou horáka dokáže odovzdávať až 7 kW/h bolo by vnímanie biokrbov ako plnohodnotnej náhrady za klasické kozuby na vykurovanie dozaista nesprávne. Ich výkon však určite postačuje na temperovanie nie veľkých priestorov čo v mnohých prípadoch postačuje na naplnenie požiadaviek ich používateľov. Ako také však stále ponúkajú pohľad na skutočný oheň čo je taktiež dôležitým momentom.

 

Alterantívy?

 

Samozrejme aj k biokrbom nájdete na trhu i ďalšie alternatívy ako sú plynové či elektrické kozuby, prípadne parné zariadenia, ktoré v kombinácii so správnym osvetlením imitujú hru plameňov. Posledne menované však slúžia ozaj len na vytvorenie efektu ohňa bez toho žeby akokoľvek priestor vykurovali. Elektrické kozuby sú v podstate obdobou elektrických ohrievačov s optickým efektom ohňa. Tieto môžu byť dokonca použité aj bez toho, že by priestor vyhrievali. V každom prípade už sa nejedná o klasický oheň.

Podobne ako pri klasických krbooch na drevo je to podobné i v porovnaní s plynovými krbmi. Pri plynových krboch a elektronicky ovládaných biokrboch možno počítať s porovnateľným komfortom. Myslieť treba však na to, že plynové krby potrebujú navyše plynovú prípojku, komín a pravidelné revízne kontroly.

 

Nezabudnite na vetranie

 

Biokrb rovná sa zápach? Vyspelá technológia bezkontaktného spaľovania výparov v kombinácii s kvalitným palivo dokáže aj tento nežiadúci efekt výrazne eliminovať. Samozrejme tým, že sa jedná o tzv. bezkomínové systémy netreba zabudnúť na prístup čerstvého vzduchu, resp. na vetranie. Jeho frekvencia závisí od viacerých faktorov ako je veľkosť ohniska, vyspelosť technológie spaľovania, veľkosť miestnosti ale i kvalita paliva. Absencia komína na druhej strane spôsobí, že 100% vyrobeného tepla ostáva priamo v miestnosti, čo v žiadnom prípade neplatí pre klasické ani plynové kozuby, kedy časť tepla vždy unikne komínom von. Preto z vetrania interiéru a prípadných drobných strát nemusíte mať prehnané obavy. Ideálne v tomto prípade je, ak je budova vybavená tzv. núteným vetraním s rekuperáciou. Tento systém zabezpečí, že úniky tepla sú minimálne a vetranie zasa dostatočné.

 

Vhodné aj pre nízkoenergetické či pasívne domy i alergikov

 

Pri dnešnej snahe investorov o nízkonákladové bývanie sa už pomaly štandardom stávajú nízkoenergetické až pasívne domy. Blízka budúcnosť a pripravovaná európska legislatíva hovorí dokonca už o nulových domoch. Pri takýchto obydliach sa samozrejme žiadajú zariadenia s primeraným výkonom. Výzvou je pre projektantov aj samotný komín ako zdroj prípadných netesností. I v takýchto prípadoch prichádzajú pre vyznávačov ohňa na scénu kvalitné elektronické biokrby s plynulou reguláciou výkonu a špičkovým spaľovaním. Keďže nútené vetranie s rekuperáciou je v takýchto domoch už pravidlom o prísun vzduchu resp. dostatočné vetranie je postarané. Ich bezprašná prevádzka poteší zasa nejednu gazdinku či alergika.

 

Ceny a prevádzkové náklady

 

Ako už bolo spomenuté, biokrby by nemali byť vnímané ako náhrada napríklad za krby na drevo hlavne čo sa nákladov na prevádzku týka. Na druhej strane ak vezmeme do úvahy vstupné náklady, často krát v porovnaní s inými typmi krbov „ochudobnenými o niekoľko komponentov“ v kombinácii s cieľom použitia vynásobeného vysokým komfortom obsluhy, nemusí byť ich prevádzka pre majiteľa nijako obzvlášť ekonomickou záťažou. Ceny základných jednoduchých ohnísk sa pohybujú doslova od pár desiatok eur. Pri tých kvalitnejších s elektronickým riadením je potrebné počítať s niekoľkými stovkami. Spotreba paliva samozrejme závisí od veľkosti ohniska resp. od nastaveného výkonu. Môže sa však pohybovať od cca 0,5 l/hod. pri cene paliva cca od 2,50 eur/l.

 

Na záver

 

Biokrby sú tu a našli si za ten čas už dostatok priaznivcov. Počiatočné technológie svojimi ,,muchami“ znechutili nejedného fanúšika ohňa no vývoj v tomto segmente nezadržateľne napreduje a dnes už na trhu nájdete kvalitné zariadenia, ktoré sa s neduhmi prvých generácií dokázali vyrovnať. Ich prevádzka nemusí byť v žiadnom prípade ekonomickou katastrofou. Navyše však ponúknu takmer neobmedzené možnosti inštalácie aj tam kde by to ináč nešlo.

Používaním tohto webu súhlasíte s pravidlami na ochranu osobných údajov a používaním cookies. Ako tento web nakladá s údajmi a viac o cookies nájdete na stránkecookies a podmienky používania.